دفتر خدمات سلامت شماره یک رشت دفتر خدمات سلامت شماره یک رشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان شماره مجوز : 113/1644/ب3 درباره ما خدمات ما تحت نظارت دفتر خدمات سلامت شماره یک رشت راهنمایی اصناف برای رعایت اصول و موازین بهداشتی اهداف ، مسئولیت ها و تعهدات مشارکت در ارتقاء سطح بهداشت

ارائه کلیه خدمات مربوط به الزامات بهداشتی قانون ماده 13

متعهد به اجرای صحیح

آموزش بهداشت و سلامت برای صنوف ، صنایع و اماکن عمومی

47+آزمایش های انجام شده
25+نظارت های اماکن
128+برگزاری دوره های آموزشی
69+نمونه برداری آب
37+انجام ممیزی های بهداشتی

چک لیست ها و فرم های کارشناسی

دسترسی عادلانه به خدمات سلامت ، راهی به سوی اجتماعی سالم

صدور گواهی
آموزش بهداشت عمومی
و بهداشت اصناف
کلیه افراد شاغل در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی مشمول قانون ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به طی دوره آموزش عمومی و توجیهی بهداشت و اخذ گواهینامه تایید گذراندن دوره آموزشی هستند. متقاضیان با مراجعه به دفاتر خدمات سلامت می‌توانند جهت ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی اموزش اقدام کنند.

خودکنترلی
و
خوداظهاری

خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی شامل کنترل و پایش مداوم مالک، مدیر یا متصدی مراکز و اماکن عمومی و یا ارائه دهنده خدمات در زمینه کنترل موارد بحرانی و غیربحرانی و انطباق شرایط بهداشتی واحد خود با قوانین و مقررات بهداشتی است.

ممیزی بهداشتی

به استناد «آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» مالکین، مدیران و متصدیان مشمول خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی باید نسبت به انجام ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی خود از طریق دفاتر خدمات سلامت اقدام نمایند.

طرف قرارداد با آزمایشگاههای مورد تایید معاونت غذا و دارو

نمونه برداری آب و مواد غذایی توسط ممیزان بهداشتی اعزامی از دفتر خدمات سلامت انجام و در گام بعدی نمونه مربوطه به آزمایشگاه تایید صلاحیت شده ارسال می‌شود.

نتایج توسط آزمایشگاه به متصدی اعلام می‌شود و در سوابق نمونه‌برداری از واحد صنفی نگه‌داری می شود.

دفتر خدمات سلامت شماره یک رشت

دفاتر خدمات سلامت به منظور اجرای سیاست‌های کلی والزامات قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات و برون سپاری بخشی از وظایف اجرایی دولت با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت و پیاده سازی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت محیط و کنترل کلیه عوامل محیطی که برسلامت جسمی و روانی انسان تاثیرگذار می باشند اعم از عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی محیط زندگی و به منظور حمایت و راهنمایی واحدهای صنفی مشمول و اعمال ضوابط بهداشت محیط کار براساس مواد 24، 25 و 41 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون اصلاح قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی می باشند ایجاد شده‌اند.
لوگو سارمان بهداشت جهانی WHO
لوگو مرکز سلامت و بهداشت کار
لوگو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
لوگو علوم پزشکی گیلان
لوگو اتاق اصناف ایران