درباره ما

دفاتر خدمات سلامت به منظور اجرا ی سیاست‌های کلی والزامات قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی درارائه خدمات و برون سپاری بخشی از وظایف اجرایی دولت با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت و پیاده سازی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت محیط و کنترل کلیه عوامل محیطی که برسلامت جسمی و روانی انسان تاثیرگذار می باشند اعم از عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی محیط زندگی و به منظور حمایت و راهنمایی واحدهای صنفی مشمول و اعمال ضوابط بهداشت محیط کار براساس مواد 24، 25 و 41 آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون اصلاح قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی بهداشتی می باشند ایجاد شده‌اند.

خدمات قابل ارائه

  • ارائه کلیه خدمات مربوط به الزامات بهداشتی قانون ماده 13
  • انعقاد قرارداد خود اظهاری و خود کنترلی بهداشتی
  • انجام ممیزی بهداشتی (خود کنترلی و خود اظهاری ) واحد های صنفی
  • صدورکارت بهداشت اصناف محترم
  • برگزاری گلاس های آموزش اصناف و صدور گواهینامه
  • نمونه برداری از مواد غذایی ، آب و…
  • طرف قرارداد با آزمایشگاههای مورد تایید معاونت غذا و دارو

• خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی

خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی شامل کنترل و پایش مداوم مالک، مدیر یا متصدی مراکز و اماکن عمومی و یا ارائه دهنده خدمات در زمینه کنترل موارد بحرانی و غیربحرانی و انطباق شرایط بهداشتی واحد خود با قوانین و مقررات بهداشتی است.

• ممیزی بهداشتی

به استناد «آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» مالکین، مدیران و متصدیان مشمول خود کنترلی و خوداظهاری بهداشتی باید نسبت به انجام ممیزی بهداشتی واحدهای صنفی خود از طریق دفاتر خدمات سلامت اقدام نمایند.

• صدور گواهی آموزش بهداشت عمومی و بهداشت اصناف

کلیه افراد شاغل در مراکز تهیه و توزیع و اماکن عمومی مشمول قانون ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به طی دوره آموزش عمومی و توجیهی بهداشت و اخذ گواهینامه تایید گذراندن دوره آموزشی هستند. متقاضیان با مراجعه به دفاتر خدمات سلامت می‌توانند جهت ثبت نام و شرکت در دوره آموزشی و اخذ گواهی اموزش اقدام کنند.

• نمونه برداری آب و مواد غذایی

نمونه برداری آب و مواد غذایی توسط ممیزان بهداشتی اعزامی از دفتر خدمات سلامت انجام و در گام بعدی نمونه مربوطه به آزمایشگاه تایید صلاحیت شده ارسال می‌شود. نتایج توسط آزمایشگاه به متصدی اعلام می‌شود و در سوابق نمونه‌برداری از واحد صنفی نگه‌داری می شود.

همکاران این مجموعه فارغ التخصیلان مهندسی بهداشت محیط می باشند که با توانایی و تجربه مفید خود در پیاده سازی هر چه بهتر خدمات تحول سلامت مسیر را برای نیل به اهداف عالی سازمان هموار می سازند .

دفتر خدمات سلامت شماره یک رشت
تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
شماره مجوز : 1644/113/ب3
مسئول دفتر : رویا رمضانی چابک